K-kullen 2020-02-05

 

K-kullen, 6 veckor

Kevin & Konrad

Konrad

Konrad

Kevin

Hane 5 & 6

Hane 5 & 6

Hane 1 & 3

Hane 3

Hane 1

 

K-kullen, 5 veckor

Hane 6:

Hane 5:

Hane 4:

Hane 3:

Hane 2:

Hane 1: